Olen Pro Dog Trainer ja Pro Dog Trainer Geek (2021) treener ning olen veel läbinud Absolute Dogs ja Spirit Dog Training kaudu kursused reaktiivsuse teemal. Lisaks olen läbinud Pro Dog Trainer Fusion (2021) kursuse ning Training Academy (2021). Koolitused on andnud mulle teadmised, kuidas koerad õpivad, kuidas mõista koera ning tugevdada omaniku ja koera vahelist suhet ja usaldust jõudes parima koostööni. Koerte treenimisel lähtun sellest, et õppimine oleks positiivne kogemus ja edukas nii omanikule kui ka koerale ning treeningutel lähenen igale koerale personaalselt. Koolitustelt olen kaasa saanud teadmised, kuidas lahendada ja/või arendada peamisi kodukuulekusega seotud käitumismustreid ja probleemkäitumisi. Leian, et igal koeral on tugevused ja arengukohad, ning need samad arengukohad saame muuta tugevusteks. Moto: Koera treenimine peaks olema lõbus ja premeeriv nii koerale kui ka omanikule, et saavutada omavaheline hea kontakt ja usaldus. Läbi selle jõuame toreda ja murevaba koera ja omaniku vahelise suhteni.

Aastal 2022 läbitud kasvataja koolitus.