PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika

Koertekool Sõprus on võtnud endale kohustuse kaitsta oma liikmete ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad liikmete andmete kogumist, kasutamist ja talletamist. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. Privaatsuspoliitika on kättesaadav veebilehel www.koertekoolsoprus.ee

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui eraisikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Koertekool Sõprus töötleb isikuga sõlmitud kokkulepete täitmiseks või ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (Sinu nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel täites elektroonilise liikmeks astumise avalduse meie kodulehel www.koertekoolsoprus.ee; 
  • Kontaktandmete (Sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel täites paberkandjal liikmeks astumise avalduse kohapeal;
  • Veebisaidi kasutamisel broneeringu tegemisel või küpsiste (cookies) kaudu;
  • Sinu makseajalugu ning maksetega seotud andmed.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Koertekool Sõprus töötleb Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

  • Liikmeks astumise avaldusega esitatud isikuandmeid töödeldakse liikmega sõlmitud kliendilepingu alusel Koertekool Sõpruse liikmeprogrammi elluviimiseks ja haldamiseks;
  • Sinu makseajalugu ja muid maksetega seotud andmeid töödeldakse Koertekool Sõpruse raamatupidamise korraldamiseks ehk juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Veebisaidil küpsiste kaudu kogutud infot kasutatakse veebilehe kasutajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks õigustatud huvi alusel;
  • Kui oled selleks andud eraldiseisva ja selgesõnalise nõusoleku, kasutatakse sinu avaldatud e-posti aadressi sulle Koertekool Sõpruse uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjade saamisest võid loobuda igal hetkel kas klikkides kirja lõpus olevale vastavalt lingile või kirjutades meile e-posti aadressil info@koertekoolsoprus.ee

Liikme isikuandmeid säilitab Koertekool Sõprus liikmeks olemise ajal ja peale liikmelisuse lõppemist kuni 5 aastat. Kui sa soovid oma isikuandmeid varem kustuda, siis palume saata taasesitatavas vormis vastavasisuline avaldus. Me vastame sellistele taotlustele 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme ka liikmelisuse lõpetamise avaldusena.

Andmeid, mida Koertekool Sõprus on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt, säilitab Koertekool Sõprus õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kogutud isikuandmete muutmine

E-maili, telefoni numbri jt kontakt andmete muutumisel palume meid sellest teavitada.

Isikuandmete kaitse

Koertekool Sõprus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on Koertekool Sõpruse töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda eelkirjeldatud töötlemiseesmärkide täitmiseks. Samuti on Koertekool Sõprusel õigus edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kui see on vajalik kirjeldatud töötlemiseesmärkide saavutamiseks (nt IT-, finants-; analüüsi- jms teenusete hankimiseks).

Koertekool Sõprus rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Turvalisus

Kõik www.koertekoolsoprus.ee kodulehe külastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse, kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab broneeringu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Küpsised

Koertekool Sõprus kasutab oma veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab arendada veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

Koertekool Sõpruse veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

Teie õigused

Kliendil on õigus:

– tutvuda tema kohta kogutud andmetega,

– nõuda ebaõigete andmete parandamist,

– nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist;

– nõuda tema isikuandmete üle kandmist;

– teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Koertekool Sõpruse (info@koertekoolsoprus.ee), Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või liikme avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki liikmeid, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Liikme isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Koerasport (16316082). Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@koertekoolsoprus.ee

Scroll to top