KASUTUSTINGIMUSED

Koertekool Sõpruse treeninghalli kasutustingimused

1. Koertekool Sõpruse (edaspidi KS) liikmeks võivad astuda kõik füüsilised isikud, kes treenivad regulaarselt meie koertekoolis.

2. KS liikmeks asutamiseks tuleb täita liikmeks astumise avaldus kas kohapeal või KS kodulehel www.koertekoolsoprus.ee 

3. KS liikmetele kehtivad järgmised soodustused:

3.1. Treeningutele kehtivad soodushinnad;

3.2. Kui klient on selleks nõusoleku andnud,  saadame igakuiselt liikmetele uudiskirju Koertekool Sõpruses toimuvatest üritustest ja sündmustest;

4. KS treeninghalli broneerimisel kehtivad nii KS liikmetele kui mitteliikmetele järgmised reeglid: 

4.1. Broneeringud on vajalik teha vähemalt 2h ette, broneeringut on võimalik tasuta tühistada kuni 48 tundi enne treeningu algust. Hilisema tühistamise puhul tuleb tasuda 50% broneeringutasust. 

4.2. Treeninghalli on võimalik broneerida ette kuni 2 kuud (liikmetel kuni 3 kuud);

4.3. Treeninghalli minimaalne kasutusaeg on 60 minutit;

4.4 Broneeringute eest tasumine:

4.4.1 Broneeringute eest tuleb tasuda enne broneeringu toimumist.

5. KS territooriumi, teenuste ja ruumide kasutamisega ja/või KS liikmeks asutamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesoleva programmi tingimustega ning kohustub KS territooriumi kasutamisel järgima alltoodud reegleid: 

5.1. Koerad, kes viibivad KS territooriumil peavad olema terved ja vaktsineeritud vastavalt kehtivatele nõuetele. KS-l on õigus teha pistelisi kontrolle käesoleva punkti täimise kontrollimiseks;

5.2. Enne treeningu alustamist ja treeninghalli sisenemist tuleb koeri piisavalt jalutada, vajadusel tuleb koera pissitada ka trenni ajal selleks ettenähtud kohal.

5.3. Liige kinnitab, et vastutab oma koera käitumise ja tegevuse tagajärgede eest sh. koristab tema järelt. Koristamata jätmise eest on KS-l õigus nõuda leppetrahvi 50€.

5.5. Hallis tuleb emastel koertel kanda jooksuajal pükse ja oma treeningkorda oodata väljaspool halli.

5.6. Koeraga KS õuealal liigeldes peab koer olema rihmastatud.

5.7. Peale KS halli/platside kasutamist sulgeb viimane ukse/kustutab tuled. Selle eest vastutab broneeringu tegija.

5.8. Klient on kohustatud kasutama KS treeninghalli ja õueala territooriumi heaperemehelikult, treeningu lõppemisel tuleb taastatud algne olukord (sh koristada prügi jms).

5.9 Kliendil on kohustus küsida luba enne KS tarvikute omavolilist kasutamist.

5.10 Klient on kohustatud teavitama koheselt keskuse töötajat purunenud inventarist telefonil 56 99 5371 või e-kirjal info@koertekoolsoprus.ee

5.11. Klient on kohustatud arvestama teiste KS keskuse ja territooriumi kasutajatega. 

5.12. KS siseruumides ja/või territooriumil on prügi mahapanek rangelt keelatud. Kasuta prügi äraviskamiseks selleks ettenähtud kohta. 

6. KS ei vastuta territooriumil juhtuda võivate mistahes kahjude eest (koerte omavahelised tülid, treeningul saadud vigastused jms), välja arvatud juhul, kui kahju tekkis KS süülise tegevuse tagajärjel. 

7. KS on avatud iga päev 8:00-22:00. Keskuse kasutamine muudel aegadel toimub kokkuleppel.

8. KS-l on õigus igal ajal käesolevad tingimusi muuta, avaldades uued tingimused oma kodulehel www.koertekoolsoprus.ee

10.KS opereerija on Koerasport OÜ (16316082). Lisainfo ja küsimuste korral kirjutada info@koertekoolsoprus.ee või helistada 56 99 5371

Treeninghalli broneerimine üldreeglid:

 • Broneeringud on vajalik teha vähemalt 2h ette, broneeringut on võimalik tasuta tühistada kuni 48 tundi enne treeningu algust. Hilisema tühistamise puhul tuleb tasuda 50% broneeringutasust. 
 • Broneeringuid tagant järgi ei muudeta ega tühistata.
 • Minimaalne treeninghalli broneering on 60 minutit.
 • Broneerida on võimalik ette kuni 2 kuud (liikmetel kuni 3 kuud)
 • Broneeringute eest tasumine:
  • Broneeringute eest tuleb tasuda enne broneeringu toimumist.
 • Enne treeninghalli sisenemist palume jalutada oma koerada piisavalt, et hoida hallis puhtust. Õnnetuse puhul on hallis olemas vajalikud vahendid koristamiseks, koristamata jätmisel on trahv 50€. 
 • Treeninghalli võib kasutada ainult tervete koertega, kes on ealiselt vaktsineeritud, treeningkeskuse meeskonnal on õigus kontrollida koera vet. passi
 • Kasuta treeninghalli heaperemehelikult – lahkudes kontrolli, et hall oleks puhas ja korras, oma kasutatud asjad pane tagasi sinna, kust need võtsid.
 • Purunenud inventarist või muude murede puhul võta ühendust info@koertekoolsoprus.ee
Scroll to top